test

Brezen_2021_MDŽ_1920x1080 (1).jpg

Mezinárodní den žen se blíží!

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadá každoročně na 8. března. Jedná se o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.V České republice je svátek od roku 2004 zařazen jako významný den, který ale nelze řadit mezi státní svátky. Nepatří tedy mezi dny pracovního klidu, zaměstnanci nemají volno a obchody zůstávají po celý den otevřené. 

Proč se slaví MDŽ?

Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku není dnes už tolik známá. Přinášíme článek, který objasňuje původ tohoto svátku a zamýšlí se nad jeho významem v dnešní době.

Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku není dnes už tolik známá. Pro některé muže je 8. březen dnem, kdy koupí květinu či čokoládu své přítelkyni, manželce či kolegyni, nebo jim alespoň popřejí, pokud vůbec. Proč však v tento den obdarovávají své drahé polovičky už dnes ví jen málokdo z nich a nevědí to dokonce ani samy ženy.

Nejčastěji bývá tento den spojován s československým socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. Právě kvůli spojení s bývalým režimem přestali v současné době někteří tento den slavit, neboť se podle nich jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je ale jiná. Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do historie, mnohem dále než vůbec komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.

Mezinárodní den žen se slaví už od počátku 20. století, s komunistickým režimem v Československu jeho vznik nesouvisí. Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl být spojován s komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým dnem každoročně připomínajícím nikoli éru komunismu, ale boje žen za svá práva.

Vznik a vývoj MDŽ

Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak také muže.

V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. Clara Zetkinová prosadila pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest boje žen za svá práva a dosažení volebního práva. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských zemích, mimo jiné také v Rakousko-Uhersku.

Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda, která schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor vlastně 8. březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen.

Mezinárodní den žen - jak vypadá dnes?

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru.
Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost.

MDŽ a 8. březen je tedy možná částečně poznamenán svou komunistickou minulostí, kdy se ho komunistická politická elita v Československu zmocnila k využití své propagandy. Jde však o den uznávaný v různých částech světa. Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující. Je nutné dále prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská práva, kterých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, dlouhý kus cesty má ale ještě před sebou.

Mezinárodní den mužů

Mezinárodní den mužů neboli MDM spadá na 19. listopad, což bude letos ve čtvrtek. Přestože u nás se tento svátek ještě moc nevryl moc do povědomí, ve světě se slaví tento svátek již ve více než 60 zemích. Původně se měl podobně jako MDŽ slavit na konci února. Jerome Teelucksingh, zakladatel tradice, však datum svátku přesunul na zmíněný 19. listopad.

Svátek není uznán Organizací spojených národů a v České republice nepatří mezi významné dny.

Mezi další významné dny patří také Den matek a Den otců.

Den matek

V České republice a na Slovensku se Den matek slaví druhou neděli v květnu. Ta v roce 2021 spadá na 9. května. Mnoho zemí však pro oslavy využívá jiné datum. Např. v Rusku, Bělorusku a některých balkánských státech je slaven stejně jako MDŽ 8. března.

Den otců

Den otců v podstatě vznikl jako odpověď na vytvoření Dne matek v roce 1907. První oslava Dne otců proběhla o rok později během katolické akce v kostele. Za národní svátek v USA byl však prohlášen až Lyndonem Johnsonem v roce 1966. Stejně jako u svátku matek mnoho zemí využívá pro oslavy rozdílná data. V Česku se slaví třetí neděli v červnu, což je i datum vycházející z americké tradice. Letos vychází na 20. června.

Více
tlusty-logo-bez-nahledu

Den matek

Originální dárky ke Dni matek

Hledáte nejlepší dárek ke Dni matek? Prohlédněte si naše tipy na dárky pro maminku nejen ke Dni matek ale i dárky pro maminku k narozeninám i dárky pro maminku ke svátku. U nás najdete široký výběr luxusních kožených dárků ke Dni matek.

Chcete udělat velkou radost velkým dárkem? Prohlédněte si naši nabídku kožených kabelek nebo maminku můžete obdarovat koženým psaníčkem. Menším dárkem, který udělá radost, je i luxusní dámská kožená peněženka na míru.

Mnoho zákazníků u nás volí jako malý dárek pro maminku náramek. Ručně dělané kožené náramky od nás vyrábíme ve dvou velikostecha třech barvách. K dostání máme i speciální májové náramky. Nakonec, malý dárek pro maminku, který potěší, může být i elegantní kožená klíčenka.

Hlavně mějte na mysli, že nejhezčí dárky ke Dni matek jsou od srdce. 

Kdy je Den matek?

Den matek u nás slavíme vždy druhou květnovou něděli. V roce 2021 připadá Den matek tedy na neděli 9. května, Den matek 2022 bude 8. května.

V tento den mají svátek mámy, matky, maminky, maminy, máti i pramáti, babičky, prababičky – všechny ženy, které kdy daly život dítěti. Svátek oslavuje mateřství a mateřskou lásku a je skvělou příležitostí, jak své matce poděkovat.

Obdobou Dne matek je Den otců, který se slaví třetí neděli v červnu, a Den dětí, který spadá na 1. července. Často bývá spojovám i s Mezinárodním dnem žen (MDŽ) 8. března – viz historie svátku matek. 

Den matek ve světě

Ve světě se oslava Dne matek liší datem svátku:

  • Druhá květnová neděle: Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Belgie, Finsko, Dánsko, Švýcarsko, Turecko, Austrálie a Nový Zéland, Japonsko nebo i Čína, USA, Kanada, Brazílie, Peru aj.
  • Čtvrtá neděle velikonočního půstu: Velká Británie a Irsko (Mothering Sunday)
  • Poslední neděle v květnu: Francie
  • Poslední neděle v listopadu: Rusko
  • 21. března: některé arabské země
  • 10. května: Indie, Singapur, Mexiko a některé státy Jižní Ameriky
  • 26. května: Polsko
  • 8. prosince: Španělsko (oslava matek, spojená se svátkem neposkvrněného početí)

Historie Dne matek

Svátek matek mů původ už ve starověkém Řecku jako svátek plodnosti spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey (známé také jako Kybelé), matky bohů. Antická oslava matky se konala i ve starém Římě, kdy patřila ke svátku zvanému Matronalia.

Ve středověku se Svátek matek pojil s křesťanstvím. Jeho tradice sahá do Velké Británie 16. století. Čtvrtou postní velikonoční neděli měli volno všichni čeledíni a služebné. Mohli se tak vrátit domů za svoji rodinou a matkami. Celé rodiny pak společně navštěvovali svůj „mateřský“ kostel. Dodnes tento svátek, známý jako Mothering Sunday (Mateřská neděle nebo Neděle matek), ve Velké Británii oslavují. Připadá tak na jiný den než u nás a ve většině zemích.

Den matek (Mother’s Day) jako takový se poprvé slavil v roce 1908 v americkém Graftonu. Šlo o poctu pro Annu Marii Reeves Jarvisovou, kterou ji vzdávala její dcera. Ann Jarvisová byla sociální aktivistka během občanské války v USA a dala vznik Pracovním klubům matek usilujícím o lepší sociální a zdravotní podmínky dětí. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek jako celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli.

Historie svátku matek u nás

Ze Spojených států se svátek dostal i k nám. O jeho prosazení se významně zasloužila Alice Masaryková, nejstarší dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. V prvorepublikovém Československu svátek prosazovaly také organizace jako Československý červený kříž, Sokol, Orel nebo Asociace mladých křesťanských žen. Právě tato asociace stála za vůbec první českou oslavou Dnu matek. Ta se odehrála v Brně 13. května 1923.

Později byl pro vládnoucí komunistický režim svátek nežádoucí. Byl proto úmyslně zastíněn pompézními oslavami MDŽ (Mezinárodního dne žen, slavený 8. března). Až po revoluci v roce 1989 se dál prostor oběma svátkům. V některých zemích se oba svátky sloučily.

Tipy na nejlepší přání, básničky a citáty ke Dni matek

Potěšit svoje maminky nemusíte hmotným dárkem, mnoho jich ocení už to, že jste na ně nezapomněli. SMS přání Vám nezabere mnoho času. Báseň či citaci můžete také odeslat emailem nebo napsat na tištěné přání. Nechte se inspirovat našimi tipy na přání ke Dni matek a popřejte první ženě Vašeho života k svátku veršem!

Přání ke dni matek

Naše milá maminko, přijmi od nás tuto kytičku za starosti a strasti, které s námi máš. Přejeme Ti hlavně zdraví a úsměv na tváři. Děkujeme Ti, maminko, za vše co nám v životě dáváš. Krásný Den matek.

Nejdražší maminko, přeji vše nejlepší ke Dni matek! Ze srdce Ti děkuji za všechnu Tvoji lásku, péči a něhu, kterou mi dáváš. Mám Tě ráda nade vše na světě.

Nezáleží na tom, kolik mi je let, Tvé objetí je pro mě stále tím nejvřelejším a nejbezpečnějším místem na zemi! Krásný Den matek mé nejmilovanější mamince!

Pro maminku ke Dni matek za to, jak se o mě starala a stará. Jsi skvělá žena a můj velký vzor, mami.

Pro milovanou maminku ke Dni matek. Velice si vážím toho, co pro nás děláš a jak vše zvládáš. Mám Tě moc rád.

Ty, maminko, to vždycky se mnou myslíš dobře. Na to přijdu často až po určité době. Jsi jediná na světě, mám Tě ráda, děkuji za to, že jsi mě vychovala. Hezký Den matek.

Usmíváš se, i když jsi smutná. Děláš vše, i když jsi unavená. Poskytuješ nám pohodlí, i když ho sama nemáš. Jsi tu pro nás, i když jsi nemocná. Nádherný Den matek.

V tomto jediném dni chci Ti dát 365 díků! Všechno nejlepší ke Dni matek, maminko.

Básničky ke Dni matek

Když se něco nepovede, i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe, moje zlatá maminko.

Má milá maminko, nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila, z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti nesu Ti kytičku.

Maminek den, bav se jen,
máme tě rádi, všechno nej, mami!

Moje mamčo, maminko, popřeji ti malinko.
Nebudu už zlobit, lhát, chci se jenom s tebou smát.
S taťkou, se mnou žádný zmatek, vždyť je dneska svátek matek.

Dneska žádný zmatek, dnes je svátek matek!
Sladkosti či kytičky, dávají jim dětičky.
Kytičku Ti nepředám, tak Ti SMS-ku posílám.
Mám Tě ráda maminko, vždyť jsem Tvoje miminko!

Pro moji maminku nakreslím květinku a pak jí na tvář dám slaďounkou pusinku.

Připíjím na fantastickou ženu. Připíjím na báječnou kamarádku, které si moc vážím.
A v neposlední řadě připíjím na starostlivou mamku, protože právě dnes slaví Den matek.
Připíjím na Tebe, má nejlepší a nejbáječnější maminko!

Mami! Nemít Tě, co by se mnou asi bylo?! Byl bych teď někde bez bundy, šilhal bych hlady a měl bych na sobě špinavé spodní prádlo. Všechno nejlepší k svátku matek!

Máme tě hrozně moc rádi, mami, a zasloužíš si to nejhezčí přání.
Jsi ta nejhodnější maminka z maminek, máme na tebe moc krásných vzpomínek
a každá další minuta s tebou a s tatínkem je tak báječná a pro nás jako sen.

Moje milá maminko, štěstí není malinko.
Přejeme Ti ke dni matek, ať máš dneska krásný svátek,
dneska je tvůj velký den, my tě zlobit nebudem.

Kdyby chleba nebylo, kdyby slunce nebylo, kdyby všechny vody vyschly,
kdyby stromy navždy uschly, maminčino dobré srdce svět by opět stvořilo.

Maminka má dneska svátek, koupil bych jí pestrý šátek,
ale dnes, ale dnes, úplně jsem bez peněz.

Moje milá matičko, vytahuju přáníčko.
Stůj a velký pozor dej, na mě vždycky vzpomínej.
Mám tě ráda, jaká jseš, nikdy mi snad neumřeš.

Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať z nás nemáš zbytečně vrásky!
Všeho dobrého fůru, nenávist, tu hnusnou můru, ať ty nikdy nepotkáš!
Však ti ještě něco přejeme, ať se máme všichni rádi a společně se smějeme.

Maminko, jsem moc rád, když úsměv ti můžu dát,
protože ty si ho plně zasloužíš, jsi ta nejlepší na světě, víš.

Maminko má milá, postavím ti domek,
kolem plno kvítí, karafiát, zvonek.
Nahoře na střeše, tam bude anténa,
všechno tam budeš mít, maminko milená.

Mami, je Den matek a tak odpočívej! Hlavně se nezabývej žádnými domácími pracemi!
Jednoduše předstírej, že jsi já!

Maminko, jsi jako z jiného světa, na tebe nemá žádná teta,
mám tě strašně moc ráda a dneska bych ti přála,
aby se ti všechno krásné splnilo, co se ti kdy hlavou honilo.

Každý nám tě, maminko, závidí, jsi ta nejlepší ze všech lidí
a já bych chtěla, abys věděla, že tě mám strašně moc ráda a jen to nejlepší bych ti přála.

Jsi nejlepší maminka, jsem tvá velká fanynka.
Všechno skvěle zvládáš a moc nenadáváš.

Maminečko moje milá, tobě jsem se narodila.Ty máš mě a já mám tebe, jsi mé slunce, já tvé nebe.
Krásný Den matek, maminečko.

Nejkrásnější okamžiky dětství jsem zažila s Tebou.
Vždycky jsi mě zahrnovala láskou a něhou.
Děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě udělala.
Přeji Ti ten nejkrásnější Den matek.

Posílám Ti přáníčko s růžemi, protože jsi ta nejlepší maminka na zemi.
Krásný Den maminek.

Také se Vám někdy zdálo, že Vám dává život málo?
Vzpomeňte si na maminku, na její něžný hlas, sladké pohlazení!
Nad tyto vzpomínky nic hezčího není.
Krásný Den matek, mami!
 

Už je to tak, mami, nejsem malá, trvalo dlouho, než jsi mě vychovala.
Proto bych Ti dnes ráda za všechno poděkovala. Krásný Den matek.

V bříšku jsi mě nosila, v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek? Natlučené kolínko? 
U všeho jsi vždycky byla, moje sladká maminko.
Děkuji za Tvou lásku a přeji krásný Den maminek.

Více
tlusty-logo-bez-nahledu

Od žen pro muže banner

Od žen pro muže banner

Více