Dnes slaví svátek:Vojtěch

Ctirad slaví svátek dne 16.01.

Charakteristika

Ctirad je českým jménem spojeným s honosným významem a také českou mytologií. Přestože je Ctirad dle významu svého jména čestný, Ctirad, důvěrník knížete Přemysla, byl během dívčí války umučen. Bylo to poté, co padl do léčky proradné Šárky.

Odvozeniny a varianty jména Ctirad

Ctirad je ryze mužským křestním jménem, je příbuzné s archaickými jmény Čestislav nebo Četislav. Domáckými variantami jména jsou Ctík, Ctirádek, Ctiradeček nebo krátce jen Radek. Jméno Ctirad se vyskytuje i ve slovenštině.

Významní nositelé

Vedle vladyky Ctirada, který byl umučen v dívčí válce vedené Vlastou proti Přemyslovi, nosí jméno i další významní představitelé. Jde například o Prof. MUDr. Ctirada Johna, DrSc., českého imunologa a mikrobiologa. Nositelem jména je i jeden z bratrů Mašínů, ti v padesátých letech minulého století vedli odboj proti komunistickému režimu. Jméno nosí i český herec Ctirad Götz nebo producent Ctirad Hemelík. Básník Julius Zeyer dal jméno Ctirad své básni ze sbírky Vyšehrad.

Původ a význam jména

Ctirad je staročeským mužským jménem. Vychází ze jmen Čestislav a Četislav, s kterými je pojí stejný význam. Ctirad se vykládá jako "ten, kdo má rád čest", "ten, kdo je slavný svou ctí" nebo jednoduše "čestný muž".

Ze staročeského Čestislav, Četislav. První složka od "čest", druhá - slav od "slavný". Význam slova je "ten, kdo slaví čest (je slavný ctí)"

 

Jednička je typickým vůdcem, její schopnosti jsou výjimečné a umí se v každém prostředí dostat do popředí. Vždy kolísá mezi dobrem a zlem - umí být dokonalým člověkem, který má pevné mravní zásady, ale umí být i zločincem a tajným donašečem. V duši jedničky se často bije dobro a zlo, těžko se na ni tedy lze 100% spolehnout. V lásce potřebuje vášnivého a smyslného partnera, který by jí pomohl najít klid a vyrovnanost. Potřebuje lásku a upřímnost, ale nevyžaduje časté projevování citů. Hodně dává, ale požaduje vždy rovnocenné jednání a přímý rozhovor.
Toto jméno je vhodné pro znamení Kozoroha, Panny, Býka a Ryb. Vhodné barvy jsou červená, oranžová a tmavé odstíny všech barev.

Svátky v ostatních měsících: