Dnes slaví svátek:Alexandra

Dalimil slaví svátek dne 05.01.

Charakteristika

Dnes již málo užívané jméno Dalimil má svůj doslova "milý" význam. Dle svého jména musí být každý muž jménem Dalimil vskutku milý, a to pořád.

Odvozeniny a varianty jména Dalimil

Jméno Dalimil má i svoji archaickou podobu ve jménu Dalemil. Domáckými variantami jména jsou Dal, Dalek, Míla nebo zdrobněle Dalimilek.

Významní nositelé

Nejstarším známým nositelem jména byl Dalimil Meziříčský, kterému bývá připisováno autorství díla Dalimilova kronika. O jeho autorství této česky psané veršované kroniky ze 14. století se pochybuje, dodnes se však nazývá právě Dalimilova kronika. Jméno Dalimil nosí i oblíbený český herec Dalimil Klapka, který propůjčil svůj hlas mj. i známému televiznímu detektivovi - poručíku Columbovi.

Původ a význam jména

Dalimil, nebo také archaicky Dalemil, je starým slovanským jménem pro muže. Překládá se jako "stále milý", "vždy milý" nebo také "buď pořád milý". Jméno Dalimil vzniklo složením dvou staroslovanských slov. Jeho první část tvoří příslovce "dalje", ve významu "dále", druhou část pak přípona "mil" s významem "milý".

První část jména je příslovce dalje "dále", druhou složkou mil "milý", význam jména je tedy "(ať je) dále milý, (buď) dále milý".

 

Osobním číslem tohoto jména je šest a znamená Něžnost. Marně bychom v šestce hledali oporu nebo silný charakter. Vždy bude jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysoký cíl, ale ne vždy se jí to podaří. Zklamání, nedůvěra okolí v její schopnosti, její komplexy méněcennosti a podceňování sebe sama se nadlouho podepíší pod její neúspěchy. Teprve až si šestka sama uvědomí, že není a ani nemusí být stejná jako ostatní, pak dokáže využívat své vlastní zdroje a sílu na to, aby dosáhla úspěchu - po svém a ne podle očekávání jiných.
Toto jméno je vhodné pro Blížence, Vodnáře nebo Štíry. Vhodnou barvou je hnědá.

Svátky v ostatních měsících: