Dnes slaví svátek:Pavla

Denis slaví svátek dne 11.09.

Charakteristika

Denis je moderním mužským jménem s prastarým původem. Nese v sobě božskou urozenost i francouzskou eleganci. Denis je božským mužem, dle významu svého jména by měl být i znalcem dobrého vína.

Odvozeniny a varianty jména Denis

Mužské křestní jméno Denis existuje i v ženské variantě jako Denisa. Staročesky se jméno užívá jako Diviš. Domácky se užívají varianty jména jako Deny, Den, Nis, Deník, Denda, Dendy, zdrobněle pak Denisek nebo Denísek. Jméno Denis se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině nebo francouzštině (zde i ve variantě Denys). Anglická verze jména je vedle Denis také Dennis, německá Dionys, italská a španělská Dionisio. Polština jméno zná jako Dionizy, maďarština jako Dénes.

Významní nositelé

Napříč dějinami literatury se proslavil francouzský filosof a spisovatel Denis Diderot, v matematice a fyzice zazářil Denis Papin. Francie nedá dopustit ani na francouzského biskupa svatého Diviše (Saint Denis), který je patronem Paříže. V USA najdeme známé nositele jména ve filmovém průmyslu. Jméno nosí herci Denis Colin Leary, nebo Denis Quaid, také Dennis Hopper patřil mezi slavné americké herce, byl také režisérem, fotografem, malířem a sochařem. V basketbalové NBA nosí jméno jeden z vůbec nejslavnějších hráčů Dennis Rodman. V současnosti se již basketu aktivně nevěnuje, zájem a pozornost však upoutá svým extravagantním vzhledem vždy.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Denis má původ v hebrejštině, to platí i o jeho ženském protějšku Denisa. Vychází z řeckého jména Dionýz. Jméno se vyvinulo od řeckého boha vína jménem Dionýsos, významově se tak překládá jako "bůh vína", "zasvěcený bohu vína" nebo "božské dítě". Jméno se do češtiny dostalo pravděpodobně přes francouzštinu. Staročeská podoba jména je Diviš.

Osobním číslem tohoto jména je šest a znamená Něžnost. Marně bychom v šestce hledali oporu nebo silný charakter. Vždy bude jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysoký cíl, ale ne vždy se jí to podaří. Zklamání, nedůvěra okolí v její schopnosti, její komplexy méněcennosti a podceňování sebe sama se nadlouho podepíší pod její neúspěchy. Teprve až si šestka sama uvědomí, že není a ani nemusí být stejná jako ostatní, pak dokáže využívat své vlastní zdroje a sílu na to, aby dosáhla úspěchu - po svém a ne podle očekávání jiných.
Toto jméno je vhodné pro Blížence, Vodnáře nebo Štíry. Vhodnou barvou je hnědá.

Svátky v ostatních měsících: