Today is nameday of:Čeněk

Artur is celebrating nameday on 26.11.

Charakteristika

Artur je ušlechtilé jméno, které má vznešenost ve svém původu. Je jménem pro silnou osobnost, muže, který se nebojí jít vlastní cestou.

Odvozeniny a varianty jména Artur

Mužské křestní jméno Artur má svoji staročeskou verzi v podobě jména Artuš, ženským protějškem je Uršula nebo Voršila. Artur se po domácku může zkracovat na Art, zdrobněle se užívá jako Arturek či Arty. Jméno Artur najdeme i v polštině, portugalštině nebo švédštině, jako Arthur se jméno užívá v anglicky mluvících zemích, zná je i francouzština nebo dánština. Němčina užívá podobu Artur i Arthur. Španělská podoba jména je Arturo, slovenská pak Artúr.

Významní nositelé

V českém showbusinessu je Artur jménem syna Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla. Jméno nosil i francouzský básník Arthur Rimbaud (1854 – 1891). Významným nositelem varianty jména je i legendární britský král Artuš.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Artur nebo počeštěně Artuš má pravděpodobně keltský původ. Vzniknout mělo z keltštiny, resp. keltského "arth", které se překládá do češtiny jako "medvěd". Přeneseně se pak jméno Artur může vykládat jako "vznešený" nebo "vážený".

pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila

 

Osobním číslem tohoto jména je šest a znamená Něžnost. Marně bychom v šestce hledali oporu nebo silný charakter. Vždy bude jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysoký cíl, ale ne vždy se jí to podaří. Zklamání, nedůvěra okolí v její schopnosti, její komplexy méněcennosti a podceňování sebe sama se nadlouho podepíší pod její neúspěchy. Teprve až si šestka sama uvědomí, že není a ani nemusí být stejná jako ostatní, pak dokáže využívat své vlastní zdroje a sílu na to, aby dosáhla úspěchu - po svém a ne podle očekávání jiných.
Toto jméno je vhodné pro Blížence, Vodnáře nebo Štíry. Vhodnou barvou je hnědá.

Other months: