Today is nameday of:Čeněk

Igor is celebrating nameday on 01.10.

Charakteristika

Igor je tvrdým jménem, které dokáže vetknout i svému nositeli mužnou drsnost. Charismatické jméno Igor severského původu, které se k nám dostalo přes ruštinu, ženám imponuje. Aby ne, ve svém původním výkladu má být muž jménem Igor bohem plodnosti.

Odvozeniny a varianty jména Igor

Igor je mužským křestním jménem, které se vyskytuje i ve tvarech Ivar či Ivor. Domáckými podobami jména jsou Igy, Igi, Igoš, Igorek aj. Jméno Igor se užívá i v ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině, italštině, polštině nebo srbochorvatštině. V němčině se jméno vyskytuje jako Igor nebo Ingwar. Švédská a dánská varianta jména je také Ingvar.

Významní nositelé

Ke známým nositelům jména patřil kníže Igor, který vládl Kyjevské Rusi v 10. století a stal se podkladem pro stejnojmennou operu Alexandra Borodina. Jméno nosil i ruský skladatel Igor Fiodorovič Stravinskij, letecký konstruktér a průkopník letectví Igor Sikorskij nebo ruský fyzik Igor Kurčatov, který je obecně považován za otce sovětské atomové bomby. Českými nositeli jména jsou například klavírista Igor Ardašev, režisér, scénárista a prozaik Igor Chaun, také herci Igor Bareš nebo Igor Chmela.

Původ a význam jména

Igor je typicky ruským jménem, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igwarr, které se vykládá jako "bůh plodnosti". Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov – Ingwio, což bylo jméno boha plodnosti a "wara" ("ochrana"). Jméno Igor tak lze přeložit jako "ten, koho chrání bůh Ingwio" nebo "pod ochranou boha plodnosti", příp. i "bůh plodnosti". Z původní skandinávské podoby jména Igwarr se vyvinula zjednodušená varianta Ivar a poruštěním pak vzniklo jméno Igor.

Ruské jméno skandinávského původu. Staroseverské Yngvarr znamená "bůh Ingve chrání". Yngw je vikingský bůh plodnosti.

 

Čtyřka znamená Sílu a Energii. Jde o výraznou osobnost, která k sobě dokáže přitahovat ostatní. Je otevřená a upřímná, ale nerada říká lidem nepříjemná slova, proto ji někdy lze přistihnout i při milosrdné lži. Snaží se za každou cenu dosáhnout porozumění a pro blaho milované osoby je ochotna obětovat i sama sebe. Pokud čtyřka potká svou životní lásku, dokáže s ní dosáhnout jakýkoliv cílů. Nápady čtyřky jsou skvělé, a pokud máte její pomoc, pak není těžko najít cestu k úspěchu. Není sobecká, ani pokrytecká, pro svou otevřenou povahu má i mnoho nepřátel. Útočištěm před nimi je pro ni láska a rodinné zázemí.
Toto jméno je vhodné pro znamení Vah, Střelce, Ryb a Berana. Vhodnou barvou je modrá, oranžová a všechny odstíny zelené.

Other months: