Today is nameday of:Čeněk

Jolana is celebrating nameday on 15.09.

Charakteristika

Pozoruhodné jméno Jolana je o to zajímavější, o co více verzí výkladu má. Žena jménem Jolana může zářit jako pochodeň nebo být spravedlivou soudkyní, vždy bude také nositelkou nevšedního jména.

Odvozeniny a varianty jména Jolana

Jolana je ženským křestním jménem bez mužského protějšku. Pravděpodobně je příbuzné s řeckým jménem Helena. Domáckými podobami jména je Jola, Jolie, Jolka, Jolík zdrobněle se jméno užívá jako Jolanka, Jolinka, příp. Jolanečka. Jméno Jolana se vyskytuje i ve slovenštině nebo srbochorvatštině. Maďarština jméno zná jako Jolán.

Významné nositelky

Neznámější nositelkou jména je moderátorka Jolana Voldánová. Jméno nosí i herečka a zpěvačka Jolana Smyčková nebo spisovatelka Jolana Matějková. Jméno najdeme i v Polsku – nosí ho herečka Jolanta Lothe nebo lingvistka Jolanta Antas. Za zmínku stojí i americká gospelová zpěvačka Yolanda Adams. Jolana představuje také značku českých kytar.

Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Jolana může mít buď řecký, nebo slovanský původ. Řecká verze výkladu jméno spojuje se jménem Helena. Významově by se pak překládalo z řečtiny jako "světlo" či "pochodeň". Jméno se mohlo vyvinout z ruské verze jména Helena – Jelena. Jméno však mohlo vzniknout i z maďarského slova "jóleán". Pak by se překládalo jako "dobrá dívka", také "spravedlivá/správná dívka".

Nejčastěji se vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tj. "světlo", nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), tj. "dobrá, správná dívka".

 

Osobním číslem tohoto jména je osm a znamená Peníze. Osmičky jsou předurčeny k úspěchu a přitahují k sobě příležitosti na zbohatnutí. Často dosáhnou toho, co potřebují pro svoji spokojenost. Jsou vyvolenými osudu, zřídkakdy jsou osamělé, stále vědí, co mají udělat a jak postupovat. Kolem je vždy mnoho příživníků a patolízalů, ale osmičky vždy včas rozpoznají, kdo to s nimi myslí upřímně a lichotkám věnují jen málo pozornosti. Jsou panovačné, přímé, rychlé a velmi bystré.
Toto jméno je vhodné pro znamení Panny, Vodnáře, Střelce a Kozoroha. Vhodné barvy jsou všechny odstíny modré a zelené.

Other months: