Dnes slaví svátek:Čeněk

Ignác slaví svátek dne 31.07.

Charakteristika

Ignác je mužským křestním jménem s bohatou tradicí. Jméno získalo velkou oblibu díky Ignáci z Lovoly, zakladateli řádu Jezuitů. To však s sebou také neslo negativní vnímání u katolíků. Také jako vyjádření k české příslušnosti si jméno Ignác mnoho Čechů změnilo zvláště během 19. století na jméno Hynek, ačkoli spolu tato jména významově nemají nic společného. Příkladem byl i básník Karel Hynek Mácha, který se narodil jako Ignác.

Odvozeniny a varianty jména Ignác

Mužské křestní jméno Ignác se vyskytuje i v archaické mutaci Ignát. Domácími podobami jména jsou Igy, Igi, Ignácek, také Nácin, Nácíček nebo Nácek (tato forma má však negativní podtón, protože se užívá jako hovorové označení nacistů). Jméno Ignác se užívá i na Slovensku nebo v Maďarsku. Angličtina jméno zná jako Ignatius nebo Inigo, němčina jako Ignaz nebo Ignatius. Francouzská podoba jména je Ignace, italská Ignazio, španělská Ignacio, Inigo, také Nacho (čteno Načo). Poláci jméno užívají jako Ignac nebo Ignacy, Rusové jako Ignacij nebo Ignatij.

Významní nositelé

Jméno Ingác nosilo hned několik světců, vedle jezuitského svatého Ignáce z Loyoly i svatý Ignác z Antiochie nebo svatý Ignác z Láconi, mnich řádu kapucínů. K dalším nositelům jména Ignác můžeme zařadit českého spisovatele Ignáta Herrmanna, česko-německého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera nebo českého fyzika a matematika Ignáce Axamita. Jméno nosil i český fotograf a průkopník kinematografie Ignác Šechtl.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Ignác je latinského původu. Vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatios. Jméno by tak pocházelo ze slova "ignis" s významem "oheň" a překládalo by se jako "rozpálený", "roznícený", "ohnivý". Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Egnatius, které má základ v latinských slovech "agnatus" ("urozený", "zrozený") nebo cognatus" ("příbuzný").

Přestože je sedmička skromná a jemná osoba, přeci jen v sobě ukrývá mnohá překvapení. Když jí záleží na tom, aby se prosadila, nebo získala nějaké výhody, dokáže obratem z jemné a citlivé změnit na tvrdou osobnost. Sedmička bývá více otevřená a přístupná, dokáže se tudíž více zajímat i o problémy ostatních. Všichni kolem vidí v sedmičce v první řadě přítele a kamaráda, který jim pomůže ve všech problémech a tak sedmička málokdy najde lásku. Když sedmička miluje, druhá strana se většinou spoléhá na její přátelství. Sedmička je proto oblíbená především pro svou schopnost naslouchat. Sedmička také zapomíná na zadní kolečka a nic si nešetří na horší časy. Stává se tak, že je jednou na vrcholu a jednou zcela na dně. Pokud však má za sebou dobré rodinné zázemí, dokáže se přenést přes všechno a vždy začít znovu.
Toto jméno je vhodné pro znamení Berana, Vodnáře, Střelce a Blížence. Vhodnou barvou je žlutá a světlé odstíny všech barev.

Svátky v ostatních měsících: