Dnes slaví svátek:Nataša

Jarmila slaví svátek dne 04.02.

Charakteristika

Jarmila je krásným českým jménem s ještě krásnějším významem. Jméno je spojeno s jarem, sílou a bujností, v druhém možném významu je doslova "svatým jménem".

Odvozeniny a varianty jména Jarmila

Ženské křesní jméno Jarmila má mužský protějšek ve jménu Jarmil. Domáckými podobami jména jsou Jarmilka, také Jarka, Jarča, Jára nebo Míla, Milka aj.

Významné nositelky

Jméno Jarmila nosilo hned několik slavných českých hereček – Jarmila Bechyňová, Jarmila Kronbauerová, Jarmila Krulišová, Jarmila Kurandová, Jarmila Švábíková nebo Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie Mandlová. Mezi významnými nositelkami jména najdeme i spisovatelky Jarmilu Glazarovou, Jarmilu Otradovicovou nebo Jarmilu Loukotkovou. Nositelkami jména je i herečka Jarmila Derková, Jarmila Lázničková nebo herečka a hlasatelka Jarmila Šusterová, také slovenská malířka Jarmila Čihánková, česká operní pěvkyně Jarmila Pechová, návrhářka hraček Jarmila Jeřábková nebo atletka Jarmila Kratochvílová. Jméno Jarmila známe i z literárního díla Máj (Karel Hynek Mácha), kde zaznívá slavné "Hynku! Viléme! Jarmilo!". Jarmila je také jménem opery Theodora Václava Bradského.

Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Jarmila má stejně jako jeho mužský protějšek Jarmil slovanský původ. Jméno vzniklo pravděpodobně ze slovanských slov "jaryj" ("bujný", "silný" či "prudký") a "mil" ("milovat"). Jméno se pak významově překládá jako "ta, která miluje sílu", také "milující bujnost", "milující prudkost" apod. V přeneseném významu jméno znamená "milující jaro". Další teorie výkladu dává jméno do souvislosti se jmény Jarolím, Jeroným či Hieronym. Jednalo by se pak o jejich ženskou alternativu s významem "svaté jméno".

První složka jména jarý, z níž bylo odvozeno i jaro, znamená "bujný, prudký, silný", druhá složka mil(a) znamená "milující". Celý význam jména "milující prudkost, sílu, bujnost, jaro".

 

Jednička je typickým vůdcem, její schopnosti jsou výjimečné a umí se v každém prostředí dostat do popředí. Vždy kolísá mezi dobrem a zlem - umí být dokonalým člověkem, který má pevné mravní zásady, ale umí být i zločincem a tajným donašečem. V duši jedničky se často bije dobro a zlo, těžko se na ni tedy lze 100% spolehnout. V lásce potřebuje vášnivého a smyslného partnera, který by jí pomohl najít klid a vyrovnanost. Potřebuje lásku a upřímnost, ale nevyžaduje časté projevování citů. Hodně dává, ale požaduje vždy rovnocenné jednání a přímý rozhovor.
Toto jméno je vhodné pro znamení Kozoroha, Panny, Býka a Ryb. Vhodné barvy jsou červená, oranžová a tmavé odstíny všech barev.

Svátky v ostatních měsících: