Dnes slaví svátek:Čeněk

Kazimír slaví svátek dne 05.03.

Odvozeniny a varianty jména Kazimír

Kazimír je mužským křestním jménem, které má i ženský protějšek ve jménu Kazimíra. Domáckými podobami jména jsou Kazimírek, Kazík, Kazi, také Míra nebo Mirek. Jméno se užívá i ve slovenštině. Německá verze jména je Kasimir, anglická Casimir, stejně tak i francouzská, holandská nebo norská. Italská, španělská a portugalská mutace jména je Casimiro. Polština jméno zná jako Kazimierz, ruština jako Kazimir, maďarština jako Kazimír.

Významní nositelé

Jméno Kazimír nosila řada polských králů, například Kazimír II. Spravedlivý, Kazimír II. Veliký nebo Kazimír IV. Jagellonský, také uherský král Kazimír Jagellonský. Jméno patřilo i slovenskému básníku a dramatikovi Kazimíru Bezkovi. Jméno nosil i ruský malíř Kazimir Severinovič Malevič.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Kazimír je slovanského původu, vyvinulo se zřejmě z polštiny a rozšířilo se i do neslovanských jazyků. Jméno se vykládá jako složenina slov "kazi" ("kazit", "ničit") a "mír" ve významu "mír", "klid". Význam jména Kazimír je tak "ten, kdo kazí mír". Jméno se užívalo zvláště v období válek, slovanská jména se totiž většinou užívala pro věštění budoucnosti. Na druhé straně se však jméno Kazimír může vykládat i jako "ten, kdo káže mír", "ten, kdo usiluje o mír". Část jména "kazi" by pak pocházela ze staroslovanského slova s významem "kázat".

Osobním číslem tohoto jména je šest a znamená Něžnost. Marně bychom v šestce hledali oporu nebo silný charakter. Vždy bude jemná, milá, ale i ovladatelná a zneužívaná ostatními. Vždy bude chtít dosáhnout příliš vysoký cíl, ale ne vždy se jí to podaří. Zklamání, nedůvěra okolí v její schopnosti, její komplexy méněcennosti a podceňování sebe sama se nadlouho podepíší pod její neúspěchy. Teprve až si šestka sama uvědomí, že není a ani nemusí být stejná jako ostatní, pak dokáže využívat své vlastní zdroje a sílu na to, aby dosáhla úspěchu - po svém a ne podle očekávání jiných.
Toto jméno je vhodné pro Blížence, Vodnáře nebo Štíry. Vhodnou barvou je hnědá.

Svátky v ostatních měsících: