Zásady používání souborů cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají infomace o vašem prohlížeči, nikoliv o vaší osobě. Některé cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránky, jiné se využívají na zvýšení kvality stránky a spokojenosti uživatele

Co soubory cookies umožňují?

 • Zapamatovat si vaše přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat
 • Zajistit bezpečnost po přihlášení
 • Zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu
 • Zajistit jednotné působení celé stránky a její správnou funkčnost, aby bylo možné dokončit proces nákupu bez komplikací
 • Zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti
 • Upravit a správně zacílit reklamu
 • Analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Zvýšit uživatelské pohodlí webu, zkvalitnit online služby

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání pouze některých. Pokud nám však nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí ve vašem počítači najdete v menu internetového prohlížeče.

 


 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JAKO „GDPR“ NEBO „NAŘÍZENÍ“).

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:

Brašnářství Tlustý a spol. s r.o.
se sídlem Praha 10, U seřadiště 7/65, PSČ 101 00


(dále jako „společnost“)

Zpracovávame tyto Vaše osobní údaje:

Jméno, příjmení, pracovní pozice, adresa, kontaktní email, kontaktní telefon a další nezbytné a relevantní údaje získané v souvislosti s poskytováním produktů či služeb společností pro naplnění níže uvedených účelů. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v případě, že jste objednal zboží nebo službu od naší společnosti.

Ke zpracování těchto údajů pro níže uvedené účely není nezbytný souhlas.

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především plnění smluvního vztahu a poskytování Vámi poptaných služeb. Udělujete  souhlas k užití Vašich osobních fotografií pořízených v prostředí dílny nebo workshopů a to na sociálních sítích společnosti (Facebook a Instagram), připadně v marketingových materiálech nebo inzerátech společnosti vůči třetím stranám.

Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností vůči Vaší osobě z důvodů oprávněného zájmu společnosti. 

Ze strany společnosti nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování.

Zásady zpracování osobních údajů – Vaše osobní údaje zpracováváme:

 •   zákonným, korektním a transparentním způsobem,

 •   pouze pro uvedené účely,

 •   pouze v nezbytném množství,

 •   pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,

 •   za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.

  Příjemci osobních údajů:

  Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby společnosti. Osobní údaje nejsou společností poskytovány třetím osobám ani externím zpracovatelům či dalším příjemcům osobních údajů.

  Doba uložení osobních údajů:

  Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejpozději však do doby, než nastane důvod, na jehož základě Vaše osobní údaje nebudeme moci pro uvedený účel již dále zpracovávat.

  Práva subjektu osobních údajů:

  Jako subjekt osobních údajů máte zejména právo:

 •   vzít souhlas kdykoliv zpět,

 •   požadovat po společnosti informaci, zda a jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,

  na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a další podrobnosti o zpracování,

 •   na přístup k Vašim osobním údajům, které můžete požadovat aktualizovat, opravit nebo

  vymazat,

 •   podat námitku proti zpracování osobních údajů,

 •   požadovat omezení zpracování osobních údajů,

 •   na přenositelnost osobních údajů,

 •   v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

  obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 •   podat stížnost u dozorového orgánu.

  Vaše práva (včetně odvolání souhlasu) můžete uplatnit níže uvedenými způsoby:

 •   na email: mail@brasnarstvitlusty.cz

 •   písemně na adresu: Brašnářství Tlustý a spol. s r.o. se sídlem Praha 10, U seřadiště 7/65, PSČ 101 00

 •   osobně na adrese: Brašnářství Tlustý a spol. s r.o. se sídlem Praha 10, U seřadiště 7/65, PSČ 101 00

 •   telefonicky: +420 778 528 150