Dnes slaví svátek:Kristýna

Pankrác slaví svátek dne 12.05.

Charakteristika

Přestože má jméno Pankrác honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí, nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z tzv. ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu, dle lidové pranostiky přicházejí na svátek Svatého Pankráce poslední zimní mrazíky.

Odvozeniny a varianty jména Pankrác

Jméno Pankrác nemá ženský protějšek ani mnoho domáckých variant, protože se užívá jen velmi zřídka. Zdrobnělinou jména je Pankrácek, další domáckou mutací může být třeba Pan, Panek nebo Kráca. Jméno se vyskytuje i v dalších jazycích, například ve slovenštině. Němčina jméno zná jako Pankratius, Pancratius nebo Pankraz. Francouzskou verzí jména je Pancrace, italskou Pancrazio, španělskou nebo portugalskou Pancracio. Maďarové jméno užívají jako Pongrác, Rusové jako Pankrat nebo Pankratij.

Významní nositelé

Nejznámějším nositelem jména byl křesťanský mučedník přelomu 3. a 4. století Svatý Pankrác. Ten dal jméno také kostelu v Praze, dle kostela sv. Pankráce dostala označení pražská čtvrť Pankrác. Dle názvu čtvrti se pak jako Pankrác označuje také pražská věznice nebo stanice metra. Jako St. Pancras je nazývána také čtvrť v Londýně, i její název je odvozen od kostela zasvěceného Svatému Pankráci.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Pankrác se vyskytuje jen ojediněle. Jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem "víceboj" nebo "velký závod". Další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova "pankratés" s významem "všemocný".

Jednička je typickým vůdcem, její schopnosti jsou výjimečné a umí se v každém prostředí dostat do popředí. Vždy kolísá mezi dobrem a zlem - umí být dokonalým člověkem, který má pevné mravní zásady, ale umí být i zločincem a tajným donašečem. V duši jedničky se často bije dobro a zlo, těžko se na ni tedy lze 100% spolehnout. V lásce potřebuje vášnivého a smyslného partnera, který by jí pomohl najít klid a vyrovnanost. Potřebuje lásku a upřímnost, ale nevyžaduje časté projevování citů. Hodně dává, ale požaduje vždy rovnocenné jednání a přímý rozhovor.
Toto jméno je vhodné pro znamení Kozoroha, Panny, Býka a Ryb. Vhodné barvy jsou červená, oranžová a tmavé odstíny všech barev.

Svátky v ostatních měsících: