Dnes slaví svátek:Kristýna

Servác slaví svátek dne 13.05.

Charakteristika

Jestliže má být nositel jména Servác strážcem, bude zřejmě strážcem zimy. U nás je toto jméno totiž spojeno především s lidovými pranostikami. Servác je druhým ze tří ledových mužů, kteří ovlivňují úrodu v novém roce. Servác je tak především ochráncem úrody − proti jarním mrazíkům nebo přemnožení hlodavců.

Odvozeniny a varianty jména Servác

Jméno Servác se užívá i ve zkrácené verzi Servac, nemá ženský protějšek. Českou obdobou jména je Chranibor nebo Branibor. Domáckými mutacemi jména jsou Sevácek, Servík, Vácek, Vacek, Váca aj. Jméno Servác nebo zastarale Servácius se vyskytuje i na Slovensku. Němčina jméno zná jako Servatius či Servaz. Francouzská podoba jména je Servais, italskými verzemi jsou Servio a Servazio, španělskou mutací je Servacio. Jméno užívá i polština jako Serwacy, srbochorvatština jako Servacij nebo maďarština jako Szervác.

Významní nositelé

Nositelem jména byl biskup z Arménie − Svatý Servác. Žil ve 4. století a dodnes je považován za patrona stolařů a zámečníků.

Původ a význam jména

Mužské křestní jméno Servác má svůj původ v latině. Pochází z latinského slovesa "servare" s významem "uchovat", "uchovávat" nebo "obsluhovat". Jméno Servác se tak z latiny překládá jako "uchovatel", "strážce", také "osvoboditel", "zachránce" nebo "zachráněný", "obsloužený".

Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky. Nositel tohoto jména je v bezpečí a nehrozí mu nic nepříjemné. Pouze pod vlivem jiných se stává, že se pětce nedaří a nemá jasno ve svých plánech. Pokud se spoléhá výhradně na sebe a na svou intuici, tak je pětka nezadržitelná a uspěje i v tom nejtěžším boji. Dokáže si snadno získat podporu druhých a má na své straně vždy nějakou tu zálohu pro případ náhlé změny k horšímu.
Toto jméno je vhodné pro znamení Blížence, Vodnáře, Střelce, Panny a Ryb. Vhodnou barvou je zelená, žlutá a oranžová.

Svátky v ostatních měsících: